Så här hanterar Sitecore® Experience Database™ kunddata

Fördelar och vanliga frågor om xDB

Fördelar med xDB

Sitecore Experience Database (xDB) är ett stordatalager för marknadsföring byggt på MongoDB, som samlar in och kopplar ihop alla kunders interaktionsdata till en enda, total överblick över varje individuell kunds upplevelse av ditt varumärke. En viktig funktion i Sitecore® Experience Platform™ är att den gör kundinformation tillgänglig för marknadsförare i realtid, så att de kan leverera automatiska upplevelser i alla kanaler. 

xDB levererar kraftfull information om alla kunder som avslöjar deras upplevelse, deras interaktioner, vilka de är och vad de behöver. 
  • Kundinformationen är tillgänglig i realtid och i massiv skala och kan användas för att skräddarsy kommande interaktioner och upplevelser med ditt varumärke.
  • Samlar in och införlivar data från andra plattformar som ERP, CRM, kundtjänst och webbplatser som inte ligger på Sitecore.
  • Ger insikt om kundens kontext – vad de interagerade med igår, i förra veckan eller för en liten stund sedan.
  • Molnet-vänlig med enorm lagringskapacitet.

Svar på vanliga frågor om xDB

Krävs xDB för att använda Sitecore?
Nej – xDB är integrerad i Sitecore® Experience Platform (XP), så du kan inte använda XP utan att också använda xDB. Men du kan använda Sitecore® Web Experience Manager™ utan xDB. Du får ett kraftfullt web content management-system som erbjuder personalisering i realtid, men inte de avancerade funktionerna för personalisering, testning, optimering eller analyser som finns i xDB.

Är MongoDB det enda alternativet för xDB? Varför?
Ja, programrekommendationer för xDB inkluderar Microsoft .NET Framework 4.5  Windows Server 2012 R2, MongoDB för insamlingsdatabas, lagring av sessioner och spårning av databaser och Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 eller senare för rapportdatabasen.

Med en ny generation krav på upplevelsehantering har även kraven på datalagring förändrats. Endast Mongo och NoSQL databasteknologi låter kunder samla massiva mängder av kundinformation och agera på den informationen i realtid.

Vilka driftsättningsmöjligheter finns för xDB?
Du kan installera xDB lokalt eller driftssätta det i molnet.

Kan xDB skalas tvärs över många platser världen över?
Ja, det har utformats för att stödja globala driftssättningar på många platser.

Lagrar xDB lösenord eller krypterar det data?
xDB är inte avsett att lagra lösenord, och Sitecore stödjer aktuella versioner av MongoDB som omfattar kryptering av data-at-rest.

xDB i praktiken

Experience Profile
Sitecore XP Experience Profile® samlar in alla kunders interaktionsdata som finns lagrade i xDB.
Experience Analytics
Sitecore XP Experience Analytics drivs av xDB och levererar en övergripande vy över individuella kunders interaktion med din marknadsföring.
Path Analyzer
Sitecores Path Analyzer exponerar de mest och minst effektiva vägarna genom ditt innehåll jämfört med ett visst marknadsföringsmål.

Relaterade resurser

data apocalypse cover

Dataapokalypsen – är din IT-organisation redo?

Marknadsförare älskar data. Och de kan inte få tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt. Läs mer
xDB Brochure cover

Sitecore® Experience Database™, broschyr

Ger marknadsförare snabb och enkel tillgång till enhetlig kundinformation. Läs mer
Welcome to the era of context marketing cover

Välkommen till kontextmarknadsföringens tidevarv

Sluta att marknadsföra bättre – börja marknadsföra på ett annat sätt. Läs mer

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Om dig